| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/338/2013 Rady Gminy Długosiodło

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U z   2012 r., poz. 391) oraz art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Długosiodle, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXI/310/2012 z   dnia 21 grudnia 2012 roku w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Długosiodło w   Załączniku do uchwały Nr XXI/310/2012 r. Rady Gminy Długosiodło z   dnia 21 grudnia 2012 r., wykreśla się następujące pozycje: §2, §3 pkt 2, §3 pkt 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, §4, §6, §8 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, §14, §15, §17 pkt 2, 3, §18, §22 pkt 3, 4, 5   lit. c, d, f, §23, §24, §25, §26,Rozdział III, pkt 2   §28 otrzymuje brzmienie: „1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia, w   miarę potrzeby, deratyzacji na terenie nieruchomości; 2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt Gminy Długosiodło w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Długosiodło.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Dorota   Konopka

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rozwoju Biznesu

Firma doradczo-szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »