| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/378/2010 Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664) Rada Powiatu Żuromińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1)Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1. zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę 352.255 zł

2. zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 1.640.557 zł

2)Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 38.372.951 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 32.448.499 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 5.924.452 zł

§ 2. 1)Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1. zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2010r. o kwotę 864.554 zł

2. zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2010r o kwotę 2.152.856 zł

2)Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 515.814 zł

2. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 113.764 zł

3)Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

1. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 348.740 zł

2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.039.092 zł

4)Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 40.532.025 zł, w tym

1. wydatki bieżące w kwocie 29.576.054 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 10.955.971 zł

§ 3. 1)Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2)Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

§ 4. 1)Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych

2)Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5. 1)Wprowadza się zmiany w planowanych przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

2)Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5.

§ 6. 1)Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi .

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6.

2)Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7

3)Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

1. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 7 i nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dołącza się do uchwały plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (po zmianach ).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.

§ 10. 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2)Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego

Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/378/2010
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik1.xlsx

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/378/2010
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

Wydatki

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/378/2010
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXVI/378/2010
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik4.xlsx

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/378/2010
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik5.xlsx

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/378/2010
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik6.xlsx

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowan

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/378/2010
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik7.xlsx

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/378/2010
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik8.xlsx

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/378/2010
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik9.xlsx

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/378/2010
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik10.xlsx

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/378/2010
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik11.xlsx

Plan dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »