reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 493/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 26 maja 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 323.938,00 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 390.629,12 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2010 rok ogółem wynosi 39.752.974,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 34.682.797,39 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 5.070.177,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.719.796,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.569.392,12 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2010 rok wynosi 43.825.092,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.415.945,54 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.409.147,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 279.996,00 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 563.992,12 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.498.800 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.064.400 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu do wysokości 4.072.118,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.222.118,15 zł,

2) pożyczek w 850.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.075.643 zł, (kredyty 1.577.881,85 zł, wolne środki 497.761,15 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.075.643 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 300.643 zł, pożyczek w wysokości 545.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.230.000 zł ).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.187.761,15 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.075.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.072.118,15 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.577.881,85 zł.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Zmienia się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik2b.xls

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik4.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik5.xls

Zadania remontowe i inne nie inwestycyjne w 2010r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik6.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik7.xls

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik8.doc

Uzasadnienie

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik9.xls

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Tabędzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama