| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr KB-0151-13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 24 maja 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /Dz.U. nr 157 poz.1240/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2010 roku w kwocie 11 767 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

11 767

01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

11 767

2010

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

11 767

Razem :

11 767

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2010 roku w kwocie 11 767 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

11 767

01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

11 767

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

231

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

11 536

Razem :

11 767

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jego podjęcia.


Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 07.05.2010 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 11 767 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Skarbnik Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Józef Zalewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »