| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 257/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 1 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chorzele

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391)

§ 1. W Uchwale Nr 251/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chorzele, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Zatwierdza się górne miesięczne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Chorzele, w wysokości:

1)115,00 zł/m3 + 9,20 zł (VAT) - za jednorazowy odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych;

2)1,86 zł + 0,14 zł (VAT) - za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych segregowanych."

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

1)1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2013 r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »