Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5123

Uchwała nr XXXVII/218/10 Rady Gminy Goworowo

z dnia 26 sierpnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Goworowie uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - 4 do uchwały:

- zwiększa się dochody gminy o kwotę 600 zł.

- zwiększa się wydatki gminy o kwotę 600 zł.

2. Po zmianach, o których mowa w pkt 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

1) dochody 22.238.846,39 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 21.586.846,39 zł.

b) majątkowe w kwocie 652.000,00 zł.

2) wydatki 25.872.746,39 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 18.840.573,39 zł.

b) majątkowe w kwocie 7.032.173,00 zł.

§ 2.

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określa załącznik Nr 5 .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Janina Bąkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/218/10
Rady Gminy Goworowo
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/10
Rady Gminy Goworowo
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/218/10
Rady Gminy Goworowo
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Plan dochodów na zadania zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/218/10
Rady Gminy Goworowo
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Plan wydatków na zadania zlecone


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/218/10
Rady Gminy Goworowo
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z EFS

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe