| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 690/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 483.573,76 zł. w tym:

a) Dochody bieżące o kwotę 283.573,76 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 16.152.973,85 zł. w tym:

a) Dochody bieżące o kwotę 204.973,85 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Dochody majątkowe o kwotę 15.948.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.922.815,91 zł. w tym:

a) Wydatki bieżące o kwotę 1.722.815,91 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

b) Wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 17.592.216,00 zł. w tym:

a) Wydatki bieżące o kwotę 889.216,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

b) Wydatki majątkowe o kwotę 16.703.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1 - 4 załączniki i tabele do uchwały nr 555/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok otrzymują brzmienie:

a) Tabela nr 2a zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie Tabeli nr 2a do uchwały,

b) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok” otrzymuje brzmienie Tabeli nr 3 do uchwały,

c) Załącznik nr 1 zatytułowany „Wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012” otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do uchwały,

d) Załącznik nr 2 zatytułowany „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2010 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do uchwały,

e) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2010 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika nr 3 do uchwały,

f) Załącznik nr 5 zatytułowany „Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie Załącznika nr 4 do uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca


Alicja Pytlińska

Załącznik do Uchwały Nr 690/2010
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik1.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »