| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego

z dnia 26 kwietnia 2013r.

do POROZUMIENIA NR 8.2012 zawartego w dniu 2 listopada 2012 roku,

pomiędzy Powiatem Siedleckim reprezentowanym przez:  

1. Pana Zygmunta Wielogórskiego - Starostę Siedleckiego  

2. Panią Józefę Rychlik - Wicestarostę Siedleckiego  

zwanego dalej "Powierzającym"  

a  

Gminą Zbuczyn reprezentowaną przez:  

Pana Tomasza Hapunowicza - Wójta Gminy Zbuczyn  

zwanego dalej "Przyjmującym"  

§   1.   W związku z   bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, szczególnie dużymi i   częstymi opadami śniegu, co wiąże się z   koniecznością częstego odśnieżania i   ponoszenia większych kosztów finansowych, których na etapie przygotowania "Porozumienia" i   ustalaniu wielkości dotacji dla Gminy nie można było przewidzieć, strony dokonują następujących zmian w   wyżej określonym Pozorumieniu:  

1. Wysokość dotacji zostaje zwiększona o   kwotę 14 688,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) do kwoty 39 168,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych).  

2.Zwiększona część dotacji w   kwocie 14 688,00 zł, zostanie przekazana jako trzecia transza do dnia 29 kwietnia 2013 roku.  

3. § 2   ust. 4   i 5   otrzymuje brzmienie:  

"4. Rozliczenie finansowe przedmiotu porozumienia nastąpi na podstawie sprawozdania Rb-50, z   uwzględnieniem okresów obrachunkowych tj.:  

- za okres XI - XII 2012 r., do dnia 15 stycznia 2013 r.  

- za okres I   - IV 2013 r., do dnia 15 maja 2013 r.  

5. Rozliczenie rzeczowo - finansowe przedmiotu porozumienia nastąpi w   terminie do 30 maja 2013 r., po zakończeniu sezonu zimowego i   zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu."  

§   2.   Pozostałe warunki Porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks sporządzono w   czterech jenobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

Starosta  


Zygmunt   Wielogórski


Wicestarosta  


mgr inż.   Józefa   Rychlik

Wójt  


Tomasz   Hapunowicz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Opaliński

Adwokat specjalizujący się m.in. w prawie rolnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »