Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6290

Uchwała nr XXXV/261/ 2013 Rady Gminy Prażmów

z dnia 10 maja 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Prażmów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ulicy stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 118/24 i 118/31 w obrębie Gabryelin nadaje się nazwę „BRZOZOWA” , 2. Ulicy stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 9/1 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 12/1 w obrębie Gabryelin, oznaczonej na załączniku graficznym literami ABCDEFGHIJKA, nadaje się nazwę „WIOSENNA”, 3. Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny obrazujący usytuowanie ulic.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Miłosław Zegadło

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/261/ 2013
Rady Gminy Prażmów
z dnia 10 maja 2013 r.
Zalacznik.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe