Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6571

Uchwała nr 34/XXVII/2013 Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U.2012.391 tekst jednolity) oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) - Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się § 1   Uchwały Nr 1/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z   dnia 29 stycznia 2013r., w   sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w   celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, który otrzymuje następujące brzmienie:    

„1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze odpadów zbieranych nieselektywnie:  

a) za pojemnik o   pojemności 120 l - w   wysokości 16,00 zł ;  

b) za pojemnik o   pojemności 240 l - w   wysokości 24,00 zł ;  

c) za pojemnik o   pojemności 1100 l - w   wysokości 52,00zł ;  

d) za kontener KP – 5   - w   wysokości 316,00 zł ;  

e) za kontener KP – 7   - w   wysokości 400,00 zł ;  

f) za kontener KP – 12 - w   wysokości 592,00 zł ;  

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze odpadów zbieranych selektywnie:  

a) za pojemnik o   pojemności 120 l - w   wysokości 8,00 zł ;  

b) za pojemnik o   pojemności 240 l - w   wysokości 12,80zł ;  

c) za pojemnik o   pojemności 1100 l - w   wysokości 26,40 zł ;  

d) za kontener KP - 7   - w   wysokości 240,00 zł.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Mirosław   Bieganowski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe