Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6582

Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 24 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1 a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010r. Nr 102,poz.651 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala,co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/132/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2013 r. wsprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (Dz. Urz.Woj. Maz. z 2013 r. poz.5615) wprowadza się następujące zmiany:

- §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wysokość bonifikaty określona w ust.1 ulega zwiększeniu o 10 % w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich wynajmowanych lokali mieszkalnych w danym budynku-jeżeli wnioski zostaną złożone przez wszystkich najemców lokali w tym budynku w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Stanisław Kuziak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe