Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6853

Zarządzenie nr 468/2010 Wójta Gminy Nieporęt

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2104 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian po stronie dochodów:

Zwiększyć:

Zmniejszyć:

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconychgminie (związkom gmin) ustawami w ramach rozdziału 75109

45 142 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w ramach rozdziału 80195

8 081 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconychgminie (związkom gmin) ustawami w ramach rozdziału 85212

57 000 zł

- dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconychgminie (związkom gmin) ustawami w ramach rozdziału 85228

1 468 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w ramach rozdziału 85415

12 331 zł

§ 2.

Dokonać zmian po stronie wydatków:

Zwiększyć:

Zmniejszyć:

Dz. 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miastna prawach powiatu)

- wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osóbfizycznych

10 000 zł

- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacjązadań statutowych jednostek

10 000 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzówi prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

26 420 zł

- wydatki bieżące – składki naliczone od wynagrodzeń

1 331 zł

- wydatki bieżące – wynagrodzenia (bezosobowe)

7 846 zł

- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

9 545 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – składki naliczone od wynagrodzeń

5 000 zł

- wydatki bieżące – wynagrodzenia (bezosobowe)

100 zł

wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

3 100 zł

wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 000 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna- wydatki bieżące – składki naliczone od wynagrodzeń

500 zł

- wydatki bieżące – wynagrodzenia (bezosobowe)

1 200 zł

- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

1 700 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe- wydatki bieżące – składki naliczone od wynagrodzeń

500 zł

- wydatki bieżące – wynagrodzenia (bezosobowe)

1 000 zł

- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

1 500 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanieRozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące – wynagrodzenia (bezosobowe)

2 000 zł

- wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

2 000 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół- wydatki bieżące – składki naliczone od wynagrodzeń

1 961 zł

- wydatki bieżące – wydatki związane z realizacjązadań statutowych jednostek

3 251 zł

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół- wydatki bieżące – wynagrodzenia (bezosobowe)

3 900 zł

- wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

10 064 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność- wydatki bieżące – składki naliczone od wynagrodzeń

352 zł

- wydatki bieżące – wynagrodzenia (bezosobowe)

600 zł

- wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

8 081 zł

Dz. 852 – Pomoc społecznaRozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

44 799 zł

- wydatki bieżące – składki naliczone od wynagrodzeń

10 024 zł

- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

2 177 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatki bieżące – składki naliczone od wynagrodzeń

244 zł

- wydatki bieżące – wynagrodzenia (bezosobowe) – zlecone

1 224 zł

- wydatki bieżące – wynagrodzenia (bezosobowe) – własne

1 800 zł

- wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

1 800 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

12 331 zł

§ 3.

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nieporęt


mgr Sławomir Maciej Mazur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe