| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/537/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust 1, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Miasto Sochaczewa na rok 2010 Nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 851.479 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 86.892.929,04 zł, w tym

a) dochody bieżące zwiększa się o 851.479 zł tj. do kwoty 81.694.990,04 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej – dochody na 2010 rok

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 851.479 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 96.200.176,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 956.413 zł tj. do kwoty 84.515.872,69 zł

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 104.934 zł tj. do kwoty 11.684.304 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej – wydatki na 2010 rok.

3) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej – wydatki bieżące na 2010 rok

4) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zmian dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej – wydatki majątkowe na 2010 rok

5) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji podmiotowych w 2010 roku, zmian dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej – dotacje podmiotowe w 2010 roku

6) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 14 do Uchwały budżetowej – wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

7) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

8) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnego i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 16 do Uchwały budżetowej – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/537/10
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik1.htm

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/537/10
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik2.htm

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/537/10
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik3.htm

3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/537/10
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik4.htm

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/537/10
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik5.htm

5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXI/537/10
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik6.htm

6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXI/537/10
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik7.htm

7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXI/537/10
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik8.htm

8

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Radzanowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »