Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7663

Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Olszewo-Borki

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do uchwały: Dochody zmniejsza się o 4 960 915,89 w tym: bieżące o 325 365,43 majątkowe o 4 635 550,46 Wydatki zmniejsza się o 7 512 443,01 w tym: bieżące o 18 516,91 majątkowe o 7 493 926,10 Budżet po zmianach wynosi: Dochody 27 934 678,59 w tym: bieżące 24 330 626,54 majątkowe 3 604 052,05 Wydatki 29 639 705,63 w tym bieżące 23 421 287,68 majątkowe 6 218 417,95

§ 2. Deficyt budżetu wynosi 1 705 027,04 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 1 705 027,04 zł. 2.Przychody budżetu ustala się w wysokości 4 004 010,04 zł, rozchody w wysokości 2 298 983,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w latach 2010-2012 określa załącznik Nr 3 (3a –zadania inwestycyjne w 2010 roku). 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik Nr 4.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Załącznik do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy w Olszewie-Borkach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały Nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Dębski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe