Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8787

Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 7.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 210.228,80 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15.722.853,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 12.135.435,38 zł

2) dochody majątkowe w kwocie: 3.587.417,82 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 469.447,37 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 266.218,57 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.909.853,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 12.238.728,11 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.671.125,09 zł,

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.187.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 837.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 350.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 458.072,58 zł (kredyt) oraz wolne środki w kwocie 200.000 zł przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 658.072,58 zł.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Krystyna Drążkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII-34-2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/34/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII-34-2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/34/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII-34-2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/34/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII-34-2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/34/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII-34-2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2011 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/34/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII-34-2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2011 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/34/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII-34-2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2011 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe