| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/292/2013 Rady Gminy Płońsk

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 152 poz. 5339) dotyczącej konieczności zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627) - Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, zmienia się Rozporządzenie Nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 152 poz. 5339) w części dotyczącej Lp. 88 załącznika do w/w rozporządzenia w ten sposób, że zmienia się parametry drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku, w miejscu usuwanego drzewa - lipy o obwodzie pnia – 300 cm mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi. Drzewo przeznaczone do wycinki posadowione jest na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 187/1 o pow. 158 m2 i 187/2 o pow. 4,1999 ha położonej w miejscowości Skarżyn, gm. Płońsk, stanowiącej drogę gminną – Aleję Lipową. Przedmiotowe drzewo zastępuje się innym drzewem, gatunku lipa, w wieku około 5 lat, o obwodzie pnia 3 cm.

Drzewo jest obumarłe, suche, posiada rozdarty pień, próchnicę pnia oraz częściowy susz w koronie. Jest pochylone w kierunku pieszo – jezdnym.

2. Wykonanie nasadzenia zamiennego za drzewo, opisane w pkt. 1 niniejszej uchwały, następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczej, ze względu na którą ustanowiono tę formę ochrony przyrody oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Kędzik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »