| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI.0007.207.2013 Rady Gminy w Siennicy

z dnia 12 września 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), art. 40 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) - Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XX/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 1 pkt 2 i 4 otrzymują nowe brzmienie: "2) za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku", "4) za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku",

2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 września 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r."

3) §2 otrzymuje nowe brzmienie: "§2.

1. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Gminy, podany na stronie internetowej lub w kasie Urzędu Gminy.

2. Właściciel nieruchomości może uiszczać opłatę inkasentom - pracownikom Urzędu Gminy, upoważnionym do pobierania należności za zużycie wody i odprowadzenie ścieków."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Sokół


Uzasadnienie

Zaproponowane zmiany terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostosowane są do terminów pobierania opłat za wodę i ścieki.

Mieszkańcy będą mogli dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodatkowo poprzez wpłatę inkasentowi.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Sokół

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »