| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 289/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Żurominie

z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie wyznaczonych na dzień 16 lutego 2014r

Na podstawie art.30 ust.2b ustawy z   dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz.U.z 2010r. Nr 176, poz. 1190 z   późn. zm.) w   związku z   art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 603 Wojewody Mazowieckiego z   dnia 6   grudnia 2013r. w   sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w   Żurominie (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego poz.13006) na wniosek Burmistrza Gminy i   Miasta Żuromin uchwala się , co następuje:  

§ 1.  

Tworzy się odrębny obwód głosowania nr 10 w   Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Żurominie przy ul. Szpitalna 56 w   wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w   Żurominie wyznaczonych na dzień 16 lutego 2014r. dla wyborców objętych rejestrem wyborców w   Gminie i   Mieście Żuromin i   przebywających w   dniu głosowania w   Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Żurominie  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Żuromin.  

§ 3.  

Uchwała podlega niezwłocznie przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Ciechanowie.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  


lic.   Barbara   Michalska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »