| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 329/328/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 11 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645) i art. 26 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.[1])) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 446/217/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)[2]), otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Akceptuje się treść komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego


Adam Struzik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/328/14
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/328/14
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 marca 2014 r.

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia zmian Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)

1. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 11 marca 2014 r. podjął uchwałę
Nr 329/328/14 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

2. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zamieszcza Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz informację o jego zmianach na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego:http://www.mazovia.pl .

3. Zmiany wprowadzone w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM) będą stosowane od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM), tj. od dnia 11 marca 2014 r.

4. Zakres zmian wprowadzonych do projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 zawiera załączona tabela, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 329/328/14
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz.1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

[2]) Zmienionej uchwałą Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r., uchwałą Nr 1397/247/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2009 r., uchwałą Nr 2390/278/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2009 r., uchwałą Nr 2513/284/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 września 2009 r., uchwałą Nr 2983/300/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2009 r., uchwałą Nr 23/313/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2010 r., uchwałą Nr 742/340/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr 1425/363/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2010 r., uchwałą Nr 1961/385/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września 2010 r., uchwałą Nr 2184/395/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2010 r., uchwałą Nr 2476/404/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2010 r., uchwałą Nr 801/41/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr 908/46/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2011 r., uchwałą Nr 995/48/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2011 r., uchwałą Nr 1640/70/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr 1813/76/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr 2114/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r., uchwałą Nr 2969/121/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2011 r., uchwałą Nr 251/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwałą Nr 388/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą Nr 524/141/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2012 r. , uchwałą Nr 758/151/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr 812/154/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr 1112/163/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2012 r., uchwałą Nr 1356/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2012 r., uchwałą Nr 1634/181/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2012 r., uchwałą Nr 1824/191/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. , uchwałą Nr 2002/198/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 września 2012 r., uchwałą Nr 2138/202/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2012 r., uchwałą Nr 2446/212/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2012 r., uchwałą Nr 2647/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012 r., uchwałą Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r., uchwałą Nr 456/237/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2013 r., uchwałą Nr 531/241/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2013 r. uchwałą Nr 721/249/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr 1252/270/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2013 r., uchwałą Nr 1334/274/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2013 r., uchwałą Nr 1594/285/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2013 r. oraz uchwałą Nr 1837/295/13Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »