| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/233/2014 Rady Gminy w Naruszewie

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawieokreślenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz  art.6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.)Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące górne stawki opłat w zakresie odbioru odpadów komunalnych ponoszonych przez:

1) właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

- za pojemnik na odpady o poj. 110-120 l              –  16,87 zł  + 8% VAT,

- za pojemnik na odpady o poj. 240 l                            –  26,24 zł  + 8% VAT,

- za pojemnik na odpady o poj. 1100 l                            –  78,52 zł  + 8% VAT,

- za kontener o poj. 6,5 m3                                          –  401,94  zł  + 8% VAT,

- za kontener o poj. 7,3 m3                                          –  430,84 zł  + 8% VAT,

- używanie pojemników 110-120 l                            –  2,10 zł  + 8% VAT,

- używanie pojemników 240 l                                          –  2,84 zł  + 8% VAT,

- używanie pojemników 1100 l                                          –  42,64 zł  + 8% VAT,

- używanie kontenerów o poj. 6,5 m3                            –  87,30 zł  + 8% VAT,

- używanie kontenerów o poj. 7,3 m3                            –  87,30zł  + 8% VAT

2) od instytucji:

- za pojemnik na odpady o poj. 110-120 l              –  18,13 zł  + 8% VAT,

- za pojemnik na odpady o poj. 240 l                            –  27,50 zł  + 8% VAT,

- za pojemnik na odpady o poj. 1100 l                            –  84,66 zł  + 8% VAT,

- za kontener o poj. 6,5 m3                                          –  417,01 zł  + 8% VAT,

- za kontener o poj. 7,3 m3                                          –  443,39 zł  + 8% VAT,

- używanie pojemników 110-120 l                            –  2,10 zł  + 8% VAT,

- używanie pojemników 240 l                                          –  2,84 zł  + 8% VAT,

- używanie pojemników 1100 l                                          –  42,64 zł  + 8% VAT,

- używanie kontenerów o poj. 6,5 m3                            –  87,30 zł  + 8% VAT,

- używanie kontenerów o poj. 7,3 m3                            –  87,30 zł  + 8% VAT

2. Określa się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Naruszewo za odbiór i transport nieczystości ciekłych:

1) od mieszkańców:

- za zbiornik o pojemności 3,5 m3                            –  116,27 zł  + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 5,25 m3                            –  154,64 zł  + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 7,2 m3                            –  193,02 zł  + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 10,5 m3                            –  246,07zł  + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 12 m3                            –  267,52zł  + 8% VAT

2) od instytucji:

- za zbiornik o pojemności 3,5 m3                            –  123,04  zł  + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 5,25 m3                            –  164,80  zł  + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 7,2 m3                            –  207,69 zł  + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 10,5 m3                            –  261,87 zł  + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 12 m3                            –  285,58  zł  + 8% VAT

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/169/2013  Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Salak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »