| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 104/2012 Wójta Gminy Izabelin

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadzić następujące zmiany:

1) w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia:

1) plan dochodów wynosi 50.375.553,50 zł.

2) plan wydatków wynosi 54.793.553,50 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Izabelin


Witold Malarowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2012
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 26 października 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 669,33

164,27

1 833,60

01095

Pozostała działalność

1 669,33

164,27

1 833,60

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 669,33

164,27

1 833,60

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 770,00

1 200,00

8 970,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

7 770,00

1 200,00

8 970,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7 770,00

1 200,00

8 970,00

Razem:

50 374 189,23

1 364,27

50 375 553,50


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2012
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 26 października 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 869,33

164,27

3 033,60

01095

Pozostała działalność

1 669,33

164,27

1 833,60

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32,73

3,22

35,95

4430

Różne opłaty i składki

1 636,60

161,05

1 797,65

801

Oświata i wychowanie

14 927 891,60

0,00

14 927 891,60

80104

Przedszkola

5 297 600,00

0,00

5 297 600,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

9 000,00

- 2 000,00

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

2 000,00

17 000,00

852

Pomoc społeczna

2 940 370,00

0,00

2 940 370,00

85295

Pozostała działalność

353 200,00

0,00

353 200,00

3110

Świadczenia społeczne

267 800,00

- 1 000,00

266 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

1 000,00

2 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

321 670,00

1 200,00

322 870,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

41 070,00

1 200,00

42 270,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 700,00

1 200,00

2 900,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17 939 000,00

0,00

17 939 000,00

90002

Gospodarka odpadami

1 129 450,00

0,00

1 129 450,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

- 3 200,00

1 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 124 450,00

3 200,00

1 127 650,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

224 600,00

0,00

224 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

- 6 100,00

3 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

214 600,00

6 100,00

220 700,00

Razem:

54 792 189,23

1 364,27

54 793 553,50

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »