| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 396/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 rok o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art.121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się dochody o   kwotę 415.000,00 zł. w   tym:  

a)   Dochody bieżące o   kwotę 350.000,00 zł. zgodnie z   tabelą nr 1   do niniejszej uchwały.  

b)   Dochody majątkowe o   kwotę 65.000,00 zł. zgodnie z   tabelą nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmniejsza się dochody o   kwotę 12.000.000,00 zł. w   tym:    

a)   Dochody bieżące o   kwotę 1.550.000,00 zł. zgodnie z   tabelą nr 1   do niniejszej uchwały.    

b)   Dochody majątkowe o   kwotę 10.450.000,00 zł. zgodnie z   tabelą nr 1   do niniejszej uchwały.    

3.   Zwiększa się wydatki o   kwotę 1.415.000,00 zł. w   tym:  

a)   Wydatki bieżące o   kwotę 1.135.000,00 zł. zgodnie z   tabelą nr 2   do niniejszej uchwały.  

b)   Wydatki majątkowe o   kwotę 280.000,00 zł. zgodnie z   tabelą nr 2   do niniejszej uchwały.  

4.   W wyniku dokonanych zmian w   ust. 1   - 3   załączniki i   tabele do uchwały nr 247/2011 Rady Miejskiej w   Grodzisku Mazowieckim z   dnia 28 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymują brzmienie:  

a)   Tabela nr 3   zatytułowana „Plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy na 2012 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3   do uchwały,  

b)   Tabela nr 4   zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2012 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4   do uchwały,  

c)   Tabela nr 5   zatytułowana "   Plan wydatków na programy i   projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i   funduszu spójności na 2012 rok" otrzymuje brzmienie tabeli nr 5   do uchwały,  

5.   W uchwale 247/2011 Rady Miejskiej w   Grodzisku Mazowieckim z   dnia 28 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok zwiększa się limity zobowiązań następująco :  

a)   W § 9   ust. 1   lit. b   kwotę 4.000.000 zł. zastępuje się kwotą 17.000.000 zł.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Joanna   Wróblewska

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 396/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 396/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »