| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/280/2012 Rady Gminy Długosiodło

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w   związku z   art.121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zmniejsza się dochody budżetu gminy o   kwotę 151.089,00 zł,  

a)   zmniejsza się dochody bieżące o   kwotę 156.789,00 zł,  

b)   zwiększa się dochody majątkowe o   kwotę 5.700,00 zł,  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   i po zmianach dochody wynoszą 28.041.206,39 zł, z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie 24.263.947,18 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 3.777.259,21 zł.  

2.   Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o   kwotę 87.749,27 zł,  

a)   zmniejsza się wydatki bieżące o   kwotę 112.549,27 zł,  

b)   zwiększa się wydatki majątkowe o   kwotę 24.800,00 zł,  

zgodnie z   załącznikiem nr 2   i 2a i   po zmianach wydatki wynoszą 28.112.328,09 zł z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie 21.945.096,09 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 6.167.232,00 zł.  

§   2.   1.   Ustala się deficyt budżetu gminy w   wysokości 71.121,70 zł, który zostanie zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   wolnych środków.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   wysokości 4.425.542,58 zł, rozchody w   wysokości 4.354.420,88 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Ustala się dotacje udzielone z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z   załącznikiem 5   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustala się plan przychodów i   kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z   załącznikiem nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   6.   1.   Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i   paragrafami w   planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z   załącznikiem nr 7   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmiany wynikające z   ust. 1   obejmują zmiany w   planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok, związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 7a.  

§   7.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   8.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Dorota   Konopka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/280/2012
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w   planie dochodów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/280/2012
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w   planie wydatków  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/280/2012
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Zadania inwestycyjne w   2012 roku  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/280/2012
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/280/2012
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w   planie wydatków zadań zleconych  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/280/2012
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielone w   2012 roku z   budżetu podmiotom należącym i   nienal. do sekt.fin.publ.  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/280/2012
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodow i   kosztow zakładów budżetowych na 2012 rok  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/280/2012
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Przeniesienia między rozdziałami i   paragrafami wydatków  

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XIX/280/2012
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik7a.pdf

Przeniesienia między rozdziałami i   paragrafami wydatków-zlecone  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »