| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 291/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 27 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr 182/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr. 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Nowa Sucha, Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały  Nr 182/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w 2012 roku, poz. 9257 wprowadza się następujące zmiany:

1) do opisu granic obwodu głosowania nr 2 w okręgu wyborczym nr 4 dopisuje się ulicę,,Spółdzielcza”,

2) do opisu granic obwodu głosowania nr 2 w okręgu wyborczym nr 5 dopisuje się ulice,, Szmaragdowa” i ,,Diamentowa”

3) do opisu granic obwodu głosowania nr 2 w okręgu wyborczym nr 6 dopisuje się ulice,,Odległa” i ,,Podleśna”,

4) w obwodzie głosowania nr 1 siedziba obwodowej komisji wyborczej otrzymuje nowe brzmienie ,,Zespół Szkół w Kozłowie Szlacheckim, Kozłów Szlachecki 54, 96 – 513 Nowa Sucha”

§ 2. Obowiązujący podział Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania ich  numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, uwzględniające w/w zmiany określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Sucha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Mikulski


Załącznik do Uchwały Nr 291/XXXVIII/2014
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 27 marca 2014 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu wyborczego

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr okręgu wyborczego

1

Sołectwo Stary Dębsk
Sołectwo Braki
Sołectwo Nowy Dębsk

Zespół Szkół
w Kozłowie Szlacheckim
Kozłów Szlachecki 54
96-513 Nowa Sucha

1

Sołectwo Kozłów Szlachecki
Sołectwo Nowy Kozłów Pierwszy

2

Sołectwo Antoniew

3

2

Sołectwo Kozłów Biskupi:
ul. Sochaczewska
ul. Kasztanowa
ul. Północna
ul. Prosta
ul. Spokojna
ul. Klonowa
ul. Olimpijska
ul. Brzozowa
ul. Spółdzielcza
Zespół Szkół
w Kozłowie Biskupim
Kozłów Biskupi
ul. Olimpijska 1
96-513 Nowa Sucha
Lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwo Kozłów Biskupi:
ul. Piękna
ul. Złota
ul. Sosnowa
ul. Załamana
ul. Rumiankowa
ul. Akacjowa
ul. Nadrzeczna
ul. Leśna
ul. Wrzosowa
ul. Szmaragdowa
ul. Diamentowa

5

Sołectwo Kozłów Biskupi:
ul. Skierniewicka
ul. Dworkowa
ul. Przyszła
ul. Cicha
ul. Miodowa
ul. Kwiatowa
ul. Wąska
ul. Kolejowa
ul. Polna
ul. Słoneczna
ul. Wesoła
ul. Działkowa
ul. Sadowa
ul. Dębowa
ul. Orzechowa
ul. Wiśniowa
ul. Odległa
ul. Podleśna

6

3

Sołectwo Rokotów

Zespół Szkół
w Kozłowie Biskupim
Kozłów Biskupi
ul. Olimpijska 1
96-513 Nowa Sucha

7

Sołectwo  Stary Białynin
Sołectwo Nowy Białynin
Sołectwo Orłów
Sołectwo Marysinek

8

Sołectwo Kornelin - Leonów
Sołectwo Kolonia Gradowska

9

4

Sołectwo Zakrzew
Sołectwo Stara Sucha – Nowy Żylin

Zespół Szkół
w Nowej Suchej
Nowa Sucha 16
96-513 Nowa Sucha

10

Sołectwo Nowa Sucha

11

Sołectwo Mizerka – Stary Żylin
Sołectwo Nowy Kozłów Drugi – Szeligi

12

5

Sołectwo Wikcinek
Sołectwo Okopy
Sołectwo Borzymówka

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie
Kurdwanów 35
96-513 Nowa Sucha

13

Sołectwo Kościelna Góra
Sołectwo Kurdwanów
Sołectwo Glinki

14

Sołectwo Roztropna

15

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »