| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX-211/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:  

§ 1.  

Do uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z   dnia 21 grudnia 2011 r. w   sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok wprowadza się zmiany ujęte w   niniejszej uchwale.  

§ 2.  

1)   Dokonuje się zmian w   dochodach budżetu Powiatu w   wyniku, których zwiększa się plan dochodów o   kwotę 542.039 zł zgodnie z   tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 150.156.337 zł.  

2)   Dokonuje się zmian w   wydatkach budżetu Powiatu w   wyniku, których zwiększa się plan wydatków o   kwotę 542.039 zł zgodnie z   tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 158.521.648 zł.  

§ 3.  

W planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i   wydatków nimi finansowanych na rok 2012 w   części dotyczącej jednostki – Zespołu Szkół Terenów Zieleni w   Radzyminie zwiększa się plan dochodów i   wydatków o   kwotę 26.655 zł.  

§ 4.  

Dokonuje się zmiany:  

1)   tabeli Nr 3   pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” do uchwały, o   której mowa w   § 1   w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z   tabelą Nr 3   do niniejszej uchwały,  

2)   tabeli Nr 5   pn.: „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   roku 2012” do uchwały, o   której mowa w   § 1   w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z   tabelą Nr 4   do niniejszej uchwały,  

3)   tabeli Nr 7   pn.: „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   roku 2012” do uchwały, o   której mowa w   § 1   w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z   tabelą Nr 5   do niniejszej uchwały,  

4)   tabeli Nr 8   pn.: „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu ochrony środowiska w   roku 2012” do uchwały, o   której mowa w   § 1   w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z   tabelą Nr 6   do niniejszej uchwały,  

5)   załącznika Nr 1   pn.: „Dotacje udzielone w   2012 roku z   budżetu podmiotom należącym i   nienależącym do sektora finansowców publicznych” do uchwały, o   której mowa w   § 1   w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

6)   załącznika Nr 2   pn.: „ Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i   wydatków nimi finansowanych na rok 2012” w   ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§ 5.  

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego  


Paweł   Solis

 


Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr XX-211/2012  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012r.  
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu powiatu w   2012 roku - zmiana  

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr XX-211/2012  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012r.  
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu powiatu w   2012 roku - zmiany  

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XX-211/2012  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012r.  
Zalacznik3.xls

Plan wydatków majątkowych na rok 2012  

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr XX-211/2012  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012r.  
Zalacznik4.xls

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   roku 2012  

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr XX-211/2012  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012r.  
Zalacznik5.xls

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   roku 2012  

Tabela Nr 6  
do Uchwały Nr XX-211/2012  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012r.  
Zalacznik6.xls

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu ochrony środowiska w   roku 2012  

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX-211/2012  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012r.  

Zalacznik7.xls

Dotacje udzielane w   2012 r. z   budżetu podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych  

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX-211/2012  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012r.  
Zalacznik8.xls

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i   wydatków nimi finansowanych na rok 2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »