| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/193/12 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit d i   lit i, pkt 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), Rada Miejska w   Nasielsku uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Wprowadza się zmiany w   planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały:  

1)   zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o   kwotę 900,- zł,  

2)   zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o   kwotę 155.500,- zł,  

2.   Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 48.321.333,77 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie: 46.134.817,47 zł,  

2)   dochody majątkowe w   kwocie: 2.186.516,30 zł.  

§   2.   1.   Wprowadza się zmiany w   planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały:  

1)   zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o   kwotę 77.170,- zł,  

2)   zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o   kwotę 231.770,- zł,  

2.   Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 47.391.333,77 zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie: 41.781.226,67 zł,  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie: 5.610.107,10 zł.  

§   3.   1.   Różnica między dochodami a   wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w   kwocie 930.000,- zł, która przeznaczona zostanie na:  

1)   spłatę rat kredytów w   wysokości 787.143,- zł,  

2)   spłatę rat pożyczek w   wysokości 142.857,- zł.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 3.672.696,- zł (kredyty 3.290.574,65 zł, wolne środki 382.121,35 zł) przeznacza się na rozchody w   wysokości 3.672.696,-zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów).  

3.   Przychody budżetu w   wysokości 3.672.696,- zł, rozchody w   wysokości 4.602.696,- zł zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wprowadza się zmiany w   wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wprowadza się zmiany w   planie dochodów rachunku dochodów jednostek i   wydatków nimi finansowanych w   2012 r. zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   6.   1.   Wprowadza się zmiany w   planie dochodów z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z   załącznikiem nr 6   do niniejszej uchwały.  

2.   Wprowadza się zmiany w   planie wydatków na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w   2012 roku, zgodnie z   załącznikiem nr 7   do niniejszej uchwały  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, obowiązuje w   roku budżetowym 2012 i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Nasielsku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Grzegorz   Duchnowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/193/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1   do Uchwały nr XXV 193 12  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/193/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2   do Uchwały nr XXV 193 12  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/193/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3   do Uchwały nr XXV 193 12  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/193/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 4   do Uchwały nr XXV 193 12  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/193/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5   do Uchwały nr XXV 193 12  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »