| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV.227.2014 Rady Gminy w Potworowie

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Potworów na lata 2014 - 2018"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 150 z późniejszymi zmianami) , Rada Gminy Potworów uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Potworów na lata 2014 – 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potworów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady


Bogdan Milczarski

Załącznik do Uchwały Nr XXIV.227.2014
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.doc

„Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Potworów na lata 2014-2018”

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »