| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/290/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

z dnia 14 marca 2014r.

sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2013r. poz. 594,645 i   1318) oraz art. 17 ust. 2   pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z   2013 r. poz. 182 i   509) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustanawia się lokalny program osłonowy w   zakresie dożywiania na terenie Miasta i   Gminy Białobrzegi na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.   Kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnej pomocy - przyznawanej w   ramach Programu - w   formie: 1) posiłku, 2) świadczenia rzeczowego ustala się do wysokości 150% kryterium dochodowego, o   którym mowa w   art. 8   ust.1 pkt 1   i 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Białobrzegi.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie od dnia ogłoszenia w   Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z   mocą od dnia 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi  


Zbigniew   Łubiński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/290/2014
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 14 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Lokalny program osłonowy w   zakresie dożywiania na terenie Miasta i   Gminy Białobrzegi na lata 2014-2020  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »