| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 225/12 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr157, poz. 1240 z późn. zm. )

Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody budżetowe     -   44.415.168 zł, z tego:

a) dochody bieżące        – 39.640.425 zł,

b) dochody majątkowe  –   4.774.743 zł; w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   zleconych powiatowi   -      7.672.119 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –  10.147 zł;

2) Wydatki budżetowe    -    47.448.504 zł, z tego:

a) wydatki bieżące       –   38.161.280 zł,

b) wydatki majątkowe –     9.287.224 zł; w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań    zleconych powiatowi   -      7.672.119 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.147 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowych 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Ogłoszeń  Starostwa Powiatowego.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Zbigniew Roman Deptuła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/12
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 grudnia 2012 r.

Zestawienie   wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego   na rok 2012

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

10 441 809,00

0,00

10 441 809,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

10 441 809,00

0,00

10 441 809,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58 728,00

- 9 094,00

49 634,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

119 104,00

9 094,00

128 198,00

758

Różne rozliczenia

150 293,00

- 20 000,00

130 293,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

150 293,00

- 20 000,00

130 293,00

4810

Rezerwy

150 293,00

- 20 000,00

130 293,00

801

Oświata i wychowanie

14 690 433,00

0,00

14 690 433,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

69 868,00

0,00

69 868,00

4300

Zakup usług pozostałych

19 493,00

1 300,00

20 793,00

4410

Podróże służbowe krajowe

11 288,00

- 1 030,00

10 258,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

36 087,00

- 270,00

35 817,00

852

Pomoc społeczna

3 388 308,00

0,00

3 388 308,00

85204

Rodziny zastępcze

1 392 242,00

0,00

1 392 242,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 310,00

- 1 649,00

16 661,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34 208,00

1 649,00

35 857,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 127 230,00

20 000,00

3 147 230,00

85410

Internaty i bursy szkolne

902 113,00

20 000,00

922 113,00

4270

Zakup usług remontowych

678 651,00

20 000,00

698 651,00

Razem:

47 448 504,00

0,00

47 448 504,00

Przewodniczący Zarządu


Zbigniew Roman Deptuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »