| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Borowie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2013 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borowie za 2013 rok,

2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego:

1) samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury,

2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.

3. Przedłożyć informację o stanie mienia gminy Borowie,

według zapisów w § 2.

§ 2.

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Borowiu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 i 3 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w BIP Gminy Borowie.

Wójt Gminy Borowie


mgr inż. Wiesław Gąska

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Borowie za 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Wykonanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Borowie za 2013 rok

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydatki budżetu Gminy Borowie za 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Borowie za 2013 rok

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy i finansach publicznych za 2013 rok

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa z zadań cleconych Gminie Borowie za 2013 rok

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych w 2013 roku

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 18/2014
Wójta Gminy Borowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »