| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 225/VI/2012 Rady Miasta Józefowa

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 233, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm ) -   Rada Miasta Józefowa   uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Wprowadza się zmiany w   planowanych dochodach i   zwiększa o   kwotę ogółem   235.000     , zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Dochody po zmianach wynoszą ogółem   106.950.133 zł   z tego:  

1)   bieżące   63.078.655 zł  

2)   majątkowe   43.871.478 zł  

§ 2.  

1.   Wprowadza się zmiany w   planowanych wydatkach i   zwiększa o   kwotę ogółem   235.000 zł   , zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Wydatki po zmianach wynoszą ogółem   116.182.398 zł   , z   tego:  

1)   bieżące   57.071.713 zł  

2)   majątkowe   59.110.685 zł   .  

§ 3.  

1.   Wprowadza się zmiany w   załączniku Nr 4   do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok, polegające na zwiększeniu dochodów i   wydatków nimi finansowanych w   Gimnazjum Nr 1   o kwotę   16.300 zł   .  

2.   Załącznik Nr 4   do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 5.  

Uchwała wymaga ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  Józefowa  


Marianna   Jakubowska

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w   planowanych dochodach budżetu na 2012 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 225/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w   planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 225/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów jednostek oświatowych i   wydatków nimi finansowanych w   2012 r.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr 225/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 30 listopada 2012 r.

Proponowane zmiany w   budżecie miasta na 2012 rok dotyczą :  

AD.   § 1. – zmian w   planowanych dochodach, polegających na zwiększeniu ogółem o   kwotę   235.000   zł,  

w tym:  

140.076 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z   decyzją Ministra Finansów  

Nr ST5/4822/14g/BKU/1203  

94.924 zł – zwiększenie planowanej dotacji z   gmin z   tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci  

w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Józefowa.  

AD.   § 2. – zmian w   planowanych wydatkach i   zwiększenia ogółem o   kwotę   235.000 zł,   w zakresie  

wydatków bieżących w   tym:  

80.000 zł – zmniejszenie wydatków z   tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

długoterminowych,  

5.440 zł – przesunięcia środków między działami w   planie finansowym Gimnazjum Nr 1,  

100.000 zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia i   pochodne w   Szkole Podstawowej Nr 1  

w związku z   2% zwiększeniem składki rentowej, urlopami zdrowotnymi,  

wypłatą nieplanowanej odprawy emerytalnej i   nagrody jubileuszowej  

oraz nieplanowanym nauczaniem indywidualnym,  

80.000 zł – zmniejszenie dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych, wynikające  

z mniejszej niż planowano ilości dzieci,  

20.000 zł – zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynikające ze zwiększonej liczby  

dzieci w   IV kw. br,  

275.000 zł – zwiększenie planowanych dotacji dla gmin z   tytułu zwrotu kosztów uczęszczania  

dzieci będących mieszkańcami Józefowa do przedszkoli niepublicznych na terenie  

innych gmin,  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »