| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1179/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Na podstawie Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków bieżących w kwocie 34 000 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 6 047 000 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy – www. piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1179/XL/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 listopada 2013 r.
Zalacznik1.xls


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1179/XL/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 listopada 2013 r.
Zalacznik2.xls


Uzasadnienie

Ustala się wykaz wydatków niewygasających w roku 2013 w wysokości 6 081 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- Ul. Pastelowa w Józefosławiu- Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na to, że Zakład Energetyczny zwiększył zakres prac do wykonania nie uda się zakończyć budowy w roku 2013 r.

- Ul. Bociania – odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy, Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, Sala Sportowa w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu – ze względu na termin rozstrzygnięcia przetargów nie uda się wydatkować wszystkich zabezpieczonych środków w budżecie roku 2013 na te zadania.

- Projekt instalacji sanitarnych – Całkowite sfinalizowanie umowy będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Z uwagi na przesunięcie terminu uzyskania pozwolenia na budowę na rok 2014 konieczne jest przesunięcie wyżej wymienionych środków finansowych na rok 2014.

- Projekt i budowa zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Zalesiu Górnym – Umowa w trakcie realizacji. Ze względu na regulację stanu prawnego gruntów realizacja zadania przesunie się na rok 2014.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »