| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1179/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Na podstawie Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków bieżących w kwocie 34 000 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 6 047 000 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy – www. piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1179/XL/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 listopada 2013 r.
Zalacznik1.xls


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1179/XL/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 listopada 2013 r.
Zalacznik2.xls


Uzasadnienie

Ustala się wykaz wydatków niewygasających w roku 2013 w wysokości 6 081 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- Ul. Pastelowa w Józefosławiu- Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na to, że Zakład Energetyczny zwiększył zakres prac do wykonania nie uda się zakończyć budowy w roku 2013 r.

- Ul. Bociania – odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy, Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, Sala Sportowa w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu – ze względu na termin rozstrzygnięcia przetargów nie uda się wydatkować wszystkich zabezpieczonych środków w budżecie roku 2013 na te zadania.

- Projekt instalacji sanitarnych – Całkowite sfinalizowanie umowy będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Z uwagi na przesunięcie terminu uzyskania pozwolenia na budowę na rok 2014 konieczne jest przesunięcie wyżej wymienionych środków finansowych na rok 2014.

- Projekt i budowa zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Zalesiu Górnym – Umowa w trakcie realizacji. Ze względu na regulację stanu prawnego gruntów realizacja zadania przesunie się na rok 2014.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »