| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/561/2014 Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1) ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/274/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9452, z 2013 r. poz. 9218 i z 2014 r. poz. 6590) załączniki Nr 2 i 3 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki


Wojciech Gut

1) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz.1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, 827,1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz.7, 290, 538 i 598,642 i 811.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/561/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX / 561 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/561/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LX / 561 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »