| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/15 Rady Gminy Korytnica

z dnia 16 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korytnica na lata 2015 - 2019 zgodnie z załącznikiem
nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz załącza się objaśnienie jako załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy.

§ 4.

Ustala się zakres informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia.

2. Przychody ogółem: kredyty i pożyczki w tym na wyprzedzające finansowanie na realizację programów z udziałem środków UE.

3. Spłata i obsługa długu - raty kapitałowe i odsetki.

4. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015 r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchyla się uchwałę Nr XLVIII/229/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2019 ze zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Tarapata


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/15
Rady Gminy Korytnica
z dnia 16 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 16 stycznia 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/15
Rady Gminy Korytnica
z dnia 16 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 16 stycznia 2015 r


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/15
Rady Gminy Korytnica
z dnia 16 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 16 stycznia 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »