| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/23/15 Rady Gminy Olszewo-Borki

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust.6 w   zw. z   art. 91 d pkt 1, art.49 ust 2, art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2014 r. poz.191), w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013r. poz. 594 z   późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 416 z   późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a   także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XLVII/313/10 Rady Gminy Olszewo-Borki z   dnia 25 czerwca 2010 roku w   sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a   także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z   dn.6 października 2010 roku, Nr 173, poz. 4373).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2015r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Aneta Katarzyna   Larent

 


Załącznik do Uchwały Nr III/23/15
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik III 23 15  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »