| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 28 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu

Na podstawie:

- art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423),

- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Domu Kultury w Sobolewie, stanowiącym załącznik do uchwały XX/138/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 347), wprowadza się następujące zmiany:

- po § 5 dodaje się § 5 a w brzmieniu:

§ 5 a. Przy Świetlicy w Gończycach działa Zespół Ludowy w Gończycach.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Karol Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »