| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.78.2015 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2014 rok

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 pkt 1), 2), 4), 5) i 6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz z art. 2 ust. 1, art. 3 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się :

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2014 rok,

2) ze sprawozdaniem finansowym,

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Nadarzyn sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2014 rok oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn,

4) z informacją o stanie mienia Gminy Nadarzyn,

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn Panu Januszowi Grzybowi za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn


Danuta Wacławiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »