| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 257/XXX/13 Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę: 215 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 200 000,00 zł;

dochody bieżące o kwotę - 15 000,00 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

§ 2.

Zmniejsza się dochody o kwotę: 22 433,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 22 433,00 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 75 290 066,76 zł.

§ 3.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 271 770,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 391 200,00 zł;

wydatki majątkowe o kwotę - 880 570,00 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 428 271,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 287 701,00 zł; wydatki majątkowe o kwotę - 140 570,00 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 72 340 998,76 zł.

§ 5.

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Tabela Nr 6A do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli Nr 6A do niniejszej uchwały.

§ 8.

Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli Nr 6B do niniejszej uchwały.

§ 9.

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Paragraf 2 ust.1 uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

"Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2 949 068,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

2. Paragraf 2 ust.2 uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 050 932,00 zł, w tym:

a) z tytułu wolnych środków w kwocie 2 050 932,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów,

b) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu".

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego


Wojciech Hardt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXX/13
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXX/13 Rady Powiatu Grodziskaiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 257/XXX/13
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 257/XXX/13 Rady Powiatu Grodziskaiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 257/XXX/13
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2A do Uchwały Nr 257/XXX/13 Rady Powiatu Grodziskaiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 257/XXX/13
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 257/XXX/13 Rady Powiatu Grodziskaiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 257/XXX/13
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 257/XXX/13 Rady Powiatu Grodziskaiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 257/XXX/13
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6A do Uchwały Nr 257/XXX/13 Rady Powiatu Grodziskaiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 257/XXX/13
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 6B do Uchwały Nr 257/XXX/13 Rady Powiatu Grodziskaiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 257/XXX/13
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr 257/XXX/13 Rady Powiatu Grodziskaiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »