| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 212/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 24 sierpnia 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz 1381 ze zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 465), Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki:

1) łącznego zobowiązania pieniężnego,

2) podatku od nieruchomości,

3) podatku rolnego,

4) podatku leśnego,

2. Na inkasentów podatków i opłat lokalnych określonych w § 1 pkt.1 wyznacza się sołtysów sołectw z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od zebranej na terenie sołectwa kwoty określonej w § 1 pkt.1 i wpłaconej do Kasy Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe Urzędu, nie mniej jednak niż:

1. do 300 zameldowanych mieszkańców sołectwa - 810 kwartalnie

2. od 301 do 500 zameldowanych mieszkańców sołectwa - 860 zł kwartalnie

3. od 501 do 700 zameldowanych mieszkańców sołectwa - 920 zł kwartalnie

4. od 701 zameldowanych mieszkańców sołectwa - 980 zł kwartalnie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego

§ 4. Traci moc Uchwała nr 460/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »