| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/168/2015 Rady Miasta Legionowo

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.[1])) oraz
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.[2])) oraz art. 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1484) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się wzór informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Określa się wzór informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Określa się wzór załącznika do deklaracji DN-1, dotyczący danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1), stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się wzór załącznika do deklaracji DR-1, dotyczący danych o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1), stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. Określa się wzór załącznika do deklaracji DL-1, dotyczący danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1), stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XV/168/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2011 r. Nr 230, poz. 7273).

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Agata Zaklika


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/168/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/168/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/168/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/168/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/168/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/168/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/168/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/168/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/168/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz.40

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528 i poz.774

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »