| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/164/2015 Rady Miasta Legionowo

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022 r

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.[1])), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legionowo:

1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr III/20/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 r. poz. 6[2])).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wiceprzewodnicząca Rady


Agata Zaklika


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/164/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/164/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/164/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.938 i poz.1646, Dz.U. z 2014 poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz Dz.U z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358 oraz poz. 1854.

[2]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogloszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 r.poz.1223, poz.1821, poz.3078, poz.4377, poz.5301, poz.6224, poz.7737, poz.8220, poz.8719 oraz poz.9914.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »