| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/164/2015 Rady Miasta Legionowo

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022 r

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.[1])), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legionowo:

1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr III/20/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 r. poz. 6[2])).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wiceprzewodnicząca Rady


Agata Zaklika


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/164/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/164/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/164/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.938 i poz.1646, Dz.U. z 2014 poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz Dz.U z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358 oraz poz. 1854.

[2]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogloszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 r.poz.1223, poz.1821, poz.3078, poz.4377, poz.5301, poz.6224, poz.7737, poz.8220, poz.8719 oraz poz.9914.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »