| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/90/2015 Rady Gminy Magnuszew

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Magnuszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528 zm. poz. 699, 774, 1045, 1238) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2016 r. (M. P. z 19 sierpnia 2015 r. poz. 735) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Magnuszew wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Magnuszew w wysokości :

- płody rolne i ogrodnicze - 5 zł za każdy dzień

- pozostałe - 10 zł za każdy dzień.

§ 3. 1. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 2% od kwoty zainkasowanej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/122/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Magnuszew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Rybarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »