| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.154.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się następujących inkasentów opłaty skarbowej:

1. Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, w punkcie kasowym w Mińsku Mazowieckim przy
ul. 11-go Listopada nr 5,

2. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, w sprawach wydawanych przez nie decyzji administracyjnych.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty skarbowej w wysokości:

1. dla wymienionego w § 2 pkt 1 - 10 % od zainkasowanych kwot, w tym podatek VAT.

2. dla wymienionego w § 2 pkt 2 - 15 % od zainkasowanych kwot, w tym podatek VAT.

§ 4. Inkasenci opłaty skarbowej są zobowiązani do wpłacania pobranych opłat skarbowych w terminie 3 dni od dnia, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata opłaty skarbowej powinna nastąpić.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/31/07 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentówi określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 55, poz. 1225).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


mgr Tomasz Płochocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »