| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.45.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego

z dnia 1 kwietnia 2016r.

Rada Gminy Sabnie

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XIX/86/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016 r. "w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma", w odniesieniu do ustaleń:

- części graficznej uchwały, w zakresie w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy na terenach oznaczonych symbolami: MN-3, MN-7, MN-11, UP-2, MNU-12, MNU-15, MNU-17, MNU-33, MNU-41, MNU-44,
MNU-46, MNU-47, MNU-52, ML-9, ML-11, ML-12, ML-17, ML-18, ML-21, ML-22, ML-24, ML-25, RM-3, RM-12, RM-42, RM-48, RM-49, RM-51, RM-61, RM-63 i RM-64, w odległości do 12 m od granicy lasów;

- § 5 pkt 2 uchwały;

- § 5 pkt 9 uchwały;

- § 10 ust. 9 pkt 1 uchwały;

- § 15 pkt 7 uchwały;

- § 23 ust. 2 uchwały, w odniesieniu do gruntów rolnych klasy II i III, w ramach jednostek terenowych oznaczonych symbolem literowym: R, RM i RZ z wyłączeniem urządzeń służących wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, a także pod urządzeniami przeciwpożarowymi i zaopatrzenia rolnictwa w wodę i kanalizacji;

- § 23 ust. 2 uchwały, w odniesieniu do gruntów leśnych w ramach jednostek terenowych oznaczonych symbolem literowym ZL;

- § 24 ust. 8 pkt 2, 3 i 4 uchwały, w odniesieniu do gruntów rolnych klasy II i III, w ramach jednostek terenowych oznaczonych symbolem literowym: R, RM i RZ z wyłączeniem urządzeń służących wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;

- § 24 ust. 8 pkt 2, 3 i 4 uchwały w odniesieniu do gruntów leśnych w ramach jednostek terenowych oznaczonych symbolem literowym ZL;

- § 27 uchwały, w zakresie zdania wprowadzającego, w odniesieniu do sformułowania: "(…) następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz (…)";

- § 27 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "w wyniku scalenia i podziału lub nowego wydzielenia (…) może powstać działka (…)";

- § 27 pkt 2, 3, 4, 5 i 6 uchwały;

- § 27 pkt 7 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 28 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania "(…) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, (…)", w odniesieniu do gruntów rolnych klasy II i III, z wyłączeniem urządzeń służących wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, a także pod urządzeniami przeciwpożarowymi i zaopatrzenia rolnictwa w wodę i kanalizacji;

- § 31 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 31 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 31 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 31 pkt 4 uchwały;

- § 31 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 35 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 35 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 35 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 35 pkt 4 uchwały;

- § 35 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 39 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 39 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 39 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 39 pkt 4 uchwały;

- § 39 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 43 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 43 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 43 pkt 2 lit. b uchwały;

- § 43 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 43 pkt 3 lit. b uchwały;

- § 43 pkt 4 uchwały;

- § 43 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 47 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 47 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 47 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 47 pkt 4 uchwały;

- § 47 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 50 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 50 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 50 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 50 pkt 4 uchwały;

- § 50 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 54 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 54 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 54 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 54 pkt 4 uchwały;

- § 54 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 58 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 58 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 58 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 58 pkt 4 uchwały;

- § 58 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 62 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania "(…) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, (…)", w odniesieniu do gruntów rolnych klasy II i III, z wyłączeniem urządzeń służących wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, a także pod urządzeniami przeciwpożarowymi i zaopatrzenia rolnictwa w wodę i kanalizacji;

- § 62 pkt 8 uchwały;

- § 64 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania "(…) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, (…)", w odniesieniu do gruntów rolnych klasy II i III, w ramach jednostki terenowej ZR-8, z wyłączeniem urządzeń służących wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, a także pod urządzeniami przeciwpożarowymi i zaopatrzenia rolnictwa w wodę i kanalizacji;

- § 64 pkt 4 uchwały;

- § 68 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 68 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 68 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 68 pkt 4 uchwały;

- § 68 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 72 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 72 pkt 2 uchwały;

- § 72 pkt 3 uchwały;

- § 76 pkt 6 uchwały;

- § 82 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 82 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 82 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 82 pkt 4 uchwały;

- § 82 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 86 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 86 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 86 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 86 pkt 4 uchwały;

- § 86 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 90 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 90 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 90 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 90 pkt 4 uchwały;

- § 90 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 93 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) może powstać działka (…)";

- § 93 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanych (…)";

- § 93 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) budowlanej (…)";

- § 93 pkt 4 uchwały;

- § 93 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(…) wydzielanych działek (…)";

- § 99 pkt 8 uchwały;

- § 100 pkt 8 uchwały;

- § 101 pkt 7 uchwały.


Załącznik do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr LEX-I.4131.45.2016.BŁ
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »