reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.275.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2016

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2016 w części dotyczącej § 1 ust. 7, z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w brzmieniu ustalonym art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045).

§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Chynów skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.


Uzasadnienie

W dniu 4 grudnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2016. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi regionalnej izby obrachunkowej.

Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje.

Rada Gminy Chynów badaną uchwałą określiła wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2016. W § 1 ust. 7 Rada określiła stawki "Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:"

W rozpatrywanej sprawie ustawą, która określa zakres upoważnienia rady gminy jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku nadał nowe brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z którego wynika, że rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uznało, że Rada Gminy Chynów wypełniając delegację wynikającą z treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu ustalonym art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw w sposób istotny naruszyła niniejszy przepis, w związku z czym orzekło jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama