| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Starosty Nowodworskiego

z dnia 18 marca 2016r.

zawarty w dniu 18 marca 2016 roku do Porozumienia z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk pomiędzy:

Starostą Nowodworskim - Panią Magdaleną Biernacką

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Paderewskiego 1B

a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk -Panem Tomaszem Józwiakiem

09-100 Płońsk ul. Leśników 2

§ 1. Na podstawie § 10 ust. 1, obowiązującego porozumienia Strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany:

1) § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie :

Kwota środków o których mowa w § 6 ust.2 Porozumienia w 2016 roku wynosi 22 980 , 00 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych tj. 1 915.00 ha x 12,00 zł/ha) płatna w 1/12 części do końca każdego miesiąca po przedstawieniu noty księgowej przez Przejmującego za dany okres nadzorowania. Nota za miesiąc grudzień będzie wystawiona do 20 grudnia każdego roku.".

§ 2. Aneks stanowi integralną część Porozumienia.

§ 3. 1. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

§ 4. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Nowodworski


Magdalena Biernacka

Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk


Tomasz Józwiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »