| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 175/VII/2016 Rady Miasta Józefowa

z dnia 24 maja 2016r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Józefowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446), oraz art. 57, § 7 i § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników , następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 396/II/98 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 20 lutego 1998r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Cezary Łukaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »