| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr xviii/112/2016 Rady Gminy Wolanów

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.6 l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (.t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Wolanów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolanów zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości obejmującej należność za trzy kolejne miesiące kalendarzowe ( kwartał ), bez wezwania, w terminach :

1) do dnia 15 marca za miesiące styczeń, luty, marzec ( I kwartał) danego roku,

2) do dnia 15 maja za miesiące kwiecień ,maj, czerwiec ( II kwartał) danego roku,

3) do dnia 15 września za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień ( III kwartał) danego roku,

4) do dnia 15 listopada za miesiące październik, listopad, grudzień ( IV kwartał) danego roku.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące:

1) styczeń, luty, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, grudzień - właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić z dołu;

2) marzec, maj, wrzesień i listopad - właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić z góry.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie składając deklarację na wzorze określonym odrębną uchwałą Rady Gminy Wolanów.

4. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wolanów, w kasie Urzędu Gminy Wolanów lub w drodze inkasa.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/ 193/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Pankowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »