| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/50/16 Rady Gminy w Chlewiskach

z dnia 27 lipca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr V/33/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz zmiany załącznika do tej uchwały

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) oraz art. 18 ust. 2 okt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. § 2 ust. 1 uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr V/33/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. otrzymuje brzmienie: ,, Właściciele nieruchomości, na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Chlewiska deklarację, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca ".

2. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr V/33/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. ,, Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji do Wójta Gminy Chlewiska o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca ".

3. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chlewiska.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Gnat


Załącznik do Uchwały Nr VI/50/16
Rady Gminy w Chlewiskach
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ROK…………………..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »