| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 130/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.poz.1515 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2016 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 979 z dnia 01.02.2016 r.) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 805.017,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 49.933.037,55 zł, w tym: - dochody bieżące 45.244.753,55 zł, - dochody majątkowe 4.688.284,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 805.017,81 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 50.788.037,55 zł, w tym: - wydatki bieżące 38.807.805,68 zł, - wydatki majątkowe 11.980.231,87 zł Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2016 r. o kwotę 1.113,25 zł i ustala się je w wysokości 11 980 231,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 538.790,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 12.542.603,81 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Milewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 130/XXI/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 130/XXI/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/XXI/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 130/XXI/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, audytu, podatków oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »